Welcome to The Irish Trust Online

Failte go Iontaobhas na Gaeilge

Is é Iontaobhas na Gaeilge an charthannacht náisiúnta neamhspleách atá dírithe ar chur chun cinn na Gaeilge agus an Chultúr as forbairt phobail agus imeachtaí deonach.

Welcome to The Irish Trust online

The Irish Trust is the independent national charity dedicated to the advancement of the Irish Language and Culture through social development and voluntary action.